Συχνές Ερωτήσεις


Κάθε πότε επιβάλλεται η ανανέωση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας;

Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας που χορηγεί η Πυροσβεστική Αρχή, καθορίζεται από άλλες ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32), έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών, εκτός από τις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια ισχύος.

Πως να επιλέξω τον σωστό τύπο πυροσβεστήρα στο χώρο μου;

Συμβολισμός - Κατασβεστικά υλικά και καταλληλότητα.

Οι κατηγορίες της φωτιάς χωρίζονται με βάση την καύσιμη υλη από την οποία προέρχονται. Ο συμβολισμός της κάθε μιας από αυτές είναι:                                    

1) Οι φωτιές που προέρχονται από στερεά καύσιμα, όπως το ξύλο, το χαρτί, το ύφασμα, γεωργικά προϊόντα, πλαστικά, λάστιχα, κ.α. ανήκουν στην κατηγορία (A).  

2) Οι φωτιές που προέρχονται από υγρά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, το μαζούτ, η βενζίνη, ή άλλα παράγωγα υγρά του πετρελαίου, το διαλυτικό, το νέφτι, οινόπνευμα κ.α. ανήκουν στην κατηγορία (B).                            

3) Οι φωτιές που προέρχονται από αέρια καύσιμα όπως το γκάζι, το φυσικό αέριο, ή ακόμη και από ανάμιξη αερίων π.χ. ασετιλίνης και οξυγόνου ανήκουν στην κατηγορία (C).                                                                

4) Οι φωτιές που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε μονοφασικό είτε τριφασικό, από ηλεκτρικούς πίνακες, από ηλεκτρικές συσκευές, από ηλεκτρικούς κινητήρες, μετασχηματιστές υψηλής και χαμηλής τάσης, ηλεκτρονικές συσκευές, ανήκουν στην κατηγορία (E).                                                                  

 5) Οι φωτιές που προέρχονται από μαγειρικά έλαια και που συνήθως ξεκινούν από επαγγελματικές ή οικιακές κουζίνες (τηγάνια, λαδοκάζανα, χύτρες), ανήκουν στην κατηγορία (F).

Η “ξηρά σκόνη” με την ονομασία (PA), είναι ευρύτατα γνωστή και είναι το πιο συνηθισμένο κατασβεστικό υλικό. Είναι δε, κατάλληλη για τις κατηγορίες (A, B, C).  Οι πυροσβεστήρες αυτοί είναι υποχρεωτικοί, για καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, βενζινάδικα, αποθήκες, αυτοκίνητα, φορτηγά, βάρκες, σκάφη, επιβατικά και εμπορικά πλοία.               

Ο αφρός με την ονομασία (AFFF) που έχει σαν βάση το νερό είναι ιδανικός για φωτιές που προέρχονται από μάζες υλικών όπως τοπία υφασμάτων, χόρτων, μπάλες βαμβάκι, πριονιδιών, ροκανιδιών ή μάζες ξύλων. Η ιδανικότητα αυτή προέρχεται από την φυσική ροή του νερού η οποία μπορεί να εισχωρήσει βαθειά στην μάζα και να κατασβέσει και στο εσωτερικό. Ο πυροσβεστήρας αφρού είναι ακατάλληλος για την κατηγορία (Ε) διότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.                                                                                                                                        

Το διοξείδιο του άνθρακα με την ονομασία (CO2) είναι κατάλληλο για την κατηγορία (B) και ιδανικό για την κατηγορία (C). Είναι δε υποχρεωτικός σε μεγάλα καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και οπουδήποτε υπάρχουν μεγάλοι ηλεκτρικοί πίνακες κατανομής ρεύματος και πρέπει να βρίσκονται πάντα κοντά σε αυτά τα σημεία, για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς από το ρεύμα. Ο πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα λειτουργεί με την εξής διαδικασία. Σύμφωνα με το «τρίγωνο της φωτιάς», η φωτιά έχει λόγο ύπαρξης μόνο όταν διαθέτει 1) καύσιμη υλη, 2) οξυγόνο, 3) υψηλή θερμοκρασία. Εάν από την φωτιά λείψει έστω κι ένα από τα τρία αυτά συστατικά, η φωτιά σβήνει. Όταν λοιπόν εκτοξεύεται το διοξείδιο του άνθρακα στην φωτιά, συμβαίνουν δυο πράγματα. Πρώτα δημιουργείται μια αφαίρεση οξυγόνου στο σημείο του στόχου και συγχρόνως το διοξείδιο του άνθρακα ψύχει και κατεβάζει την θερμοκρασία. Έτσι η φωτιά χάνει, όχι μόνο ένα, άλλα δύο από τα τρία στοιχεία που της δίνουν ενέργεια και το αποτέλεσμα είναι η κατάσβεση.  

Το WET CHEMICAL είναι υλικό κατάλληλο για φωτιές της κατηγορίας (F). Είναι ένα ιδιαίτερο χημικό υλικό, το οποίο έχει την ιδιότητα να ‘καπακώνει’ την φωτιά που προέρχεται από υπέρκαυτο λάδι, με την μορφή πηχτού αφρού και ουσιαστικά να την πνίγει, αφαιρώντας το οξυγόνο. Σύμφωνα με την τελευταία νομοθεσία, πρέπει να υπάρχει τέτοιος πυροσβεστήρας, είτε φορητός, είτε τοπικής εφαρμογής (σταθερός αυτόματης κατάσβεσης) σε όλες τις επαγγελματικές κουζίνες.

Τι χρειάζεται μια επιχείρηση για να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με υγειονομική νομοθεσία περί HACCP?

 Πρέπει να πληρεί τις 7 αρχές :

  • Τον οδηγό υγιεινής του ΕΦΕΤ
  • Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης
  • Πρόγραμμα τρωκτικών και εντόμων
  • Υδροληψία της επιχείρησης
  • Συνοδευτικό έγγραφο προϊόντων
  • Συμπληρωμένους πίνακες των θερμοκρασιών
  • Βιβλιάρια υγείας εργαζομένων